Amdanom ni

Rydym yn cofrestru, arolygu a gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er llesiant pobl Cymru.

Beth ydym ni’n ei wneud

Gwybodaeth am yr hyn rydyn ni'n ei wneud a sut gallwch chi weithio i ni

Darganfod mwy

Ein strategaeth a'n prosiectau

Beth rydym yn awyddus i’w gyflawni a sut rydym yn bwriadu ei wneud dros y tair blynedd nesaf

Darganfod mwy
 

Cymerwch ran

Darganfyddwch sut gallwch chi gymryd rhan yn ein gwaith

Darganfod mwy

Gwasanaeth cwsmeriaid

Ein hegwyddorion gwasanaeth cwsmeriaid

Darganfod mwy
 

Gweithio gyda phartneriaid

Dysgwch sut rydym yn gweithio gyda rheoleiddwyr ac arolygiaethau eraill

Darganfod mwy

Defnyddiwch declyn Arolygiaeth Gofal Cymru

Lawrlwythwch ein widget a dangoswch eich gwasanaeth cofrestredig ar eich gwefan

Darganfod mwy
 

Newidiadau i ddeddfwriaeth a pholisi

Gwybodaeth am newidiadau i ddeddfwriaeth a pholisi yng Nghymru

Darganfod mwy
Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder