Hospice of the Valleys

Cyfeiriad:

The Hospice of the Valleys
Hospice of the Valleys
Festival Drive
Ebbw Vale
Blaenau Gwent
NP22 8XF

Rhif ffôn:

01495 717277

  • Math o wasanaeth: Asiantaeth 200 awr neu fwy
  • Dyddiad cofrestru: 19 Mai 2015
  • Rhanbarth: Y De-ddwyrain
  • Awdurdod lleol: Blaenau Gwent

A ydych chi’n hapus â’r gwasanaeth gofal hwn?

Anfonwch eich sylwadau atom ni

Adroddiadau Arolygu

Y diweddaraf

Adroddiadau blaenorol

Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni Mynnwch widget AGC

Hospice of the Valleys

Llenwch y maes uchod.

Llenwch y maes uchod.

Diolch am eich sylwadau, rydym yn croesawu pob math o sylwadau.

Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder