Ty Draw Lodge

Cyfeiriad:

36-37 Ty Draw Road
Penylan
Caerdydd
Caerdydd
CF23 5HB

Rhif ffôn:

02920493632

Rhif Ffacs:

029 2045 3132

  • Math o wasanaeth: Cartref Gofal i Oedolion / Hŷn
  • Dyddiad cofrestru: 29 Awst 2007
  • Rhanbarth: Y De-ddwyrain
  • Awdurdod lleol: Caerdydd

A ydych chi’n hapus â’r gwasanaeth gofal hwn?

Anfonwch eich sylwadau atom ni

Adroddiadau Arolygu

Y diweddaraf

Adroddiadau blaenorol

Gweld mwy

Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni Mynnwch widget AGC

Ty Draw Lodge

Llenwch y maes uchod.

Llenwch y maes uchod.

Diolch am eich sylwadau, rydym yn croesawu pob math o sylwadau.

Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder