Haulfryn

Cyfeiriad:

Haulfryn
Pistyll Hill
Cymau
Sir y Fflint
LL11 5ER

Rhif ffôn:

01978 762203

Rhif Ffacs:

01978 762203

  • Math o wasanaeth: Cartref Gofal i Oedolion / Hŷn
  • Dyddiad cofrestru: 24 Chwefror 2009
  • Rhanbarth: Y Gogledd
  • Awdurdod lleol: Sir y Fflint

A ydych chi’n hapus â’r gwasanaeth gofal hwn?

Anfonwch eich sylwadau atom ni

Adroddiadau Arolygu

Y diweddaraf

Adroddiadau blaenorol

Gweld mwy

Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni Mynnwch widget AGC

Haulfryn

Llenwch y maes uchod.

Llenwch y maes uchod.

Diolch am eich sylwadau, rydym yn croesawu pob math o sylwadau.

Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder