The Laurels Care Home

Cyfeiriad:

23 Meirion Street
Trecynon
Aberdare
Rhondda Cynon Taf
CF44 8NH

Rhif ffôn:

01685 871 218

Rhif Ffacs:

01685 883 939

  • Math o wasanaeth: Cartref Gofal i Oedolion / Hŷn
  • Dyddiad cofrestru: 30 Hydref 2002
  • Rhanbarth: Y De-ddwyrain
  • Awdurdod lleol: Rhondda Cynon Taf

A ydych chi’n hapus â’r gwasanaeth gofal hwn?

Anfonwch eich sylwadau atom ni

Adroddiadau Arolygu

Y diweddaraf

Adroddiadau blaenorol

Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni Mynnwch widget AGC

The Laurels Care Home

Llenwch y maes uchod.

Llenwch y maes uchod.

Diolch am eich sylwadau, rydym yn croesawu pob math o sylwadau.

Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder