Cyfeiriadur gwasanaethau gofal

Chwiliwch ein cyfeiriadur i ddod o hyd i wasanaethau gofal cofrestredig ac i weld ein adroddiadau arolygu.

Defnyddiwch yr hidlyddion er mwyn cyfyngu eich chwiliad

Cymorth
 • Pob math o wasanaethau
 • Lleoli Oedolion
  • Cynllun Lleoli
  • Cartref Gofal Bach
 • Lleoliadau Preswyl i Oedolion
  • Cartref Gofal i Oedolion / Hŷn
  • Cartref Gofal i Oedolion / Iau
  • Cartref Gofal â Nyrsio i Oedolion / Hŷn
  • Cartref Gofal a Nyrsio i Oedolion / Iau
 • Gofal Dydd i Blant
  • Gwarchodwr Plant
  • Crèche
  • Gofal Dydd Llawn
  • Darpariaethau Chwarae Mynediad Agored
  • Gofal y Tu Allan I’r Ysgol
  • Gofal Dydd Sesiynol
 • Gwasanaethau Plant
  • Gwasanaethau Mabwysiadu
  • Ysgolion Preswyl
  • Cartrefi Plant
  • Colegau Addysg Bellach
  • Gwasanaethau Maethu
  • Canolfannau Preswyl i Deuluoedd
  • Ysgolion Arbennig Preswyl
  • Uned Ddiogel
 • Gofal Cartref
  • Asiantaeth 200 awr neu fwy
  • Asiantaeth hyd at 199 awr
  • Tai â Chymorth
 • Asiantaeth Nyrsys
  • Asiantaeth Nyrsys
 • Cod Post
 • Rhanbarth
 • Awdurdod
O fewn
o
 • Cymru gyfan
 • Y GogleddNorth Wales
 • Y De-orllewinSouth West Wales
 • Y De-ddwyrainSouth East Wales
 • Pob awdurdod
 • Blaenau GwentBlaenau Gwent
 • Pen-y-Bont ar OgwrBridgend
 • CaerffiliCaerphilly
 • CaerdyddCardiff
 • Sir GaerfyrddinCarmarthenshire
 • CeredigionCeredigion
 • ConwyConwy
 • Sir DdinbychDenbighshire
 • Sir y FflintFlintshire
 • GwyneddGwynedd
 • Ynys MonIsle of Anglesey
 • Methyr TudfulMerthyr Tydfil
 • Sir FynwyMonmouthshire
 • Castell-Nedd Port TalbotNeath Port Talbot
 • CasnewyddNewport
 • Sir BenfroPembrokeshire
 • PowysPowys
 • Rhondda Cynon TafRhondda Cynon Taf
 • AbertaweSwansea
 • Bro MorgannwgVale of Glamorgan
 • TorfaenTorfaen
 • WrecsamWrexham
Cafwyd hyd i 5,665 canlyniad ar gyfer Pob math o wasanaethau in Cymru gyfan
Blaenorol Nesaf
Ar y map
Cuddio’r map
Yn dangos 1-10 o 5,665
Trefnu drwy A-Y | Dyddiad
Blaenorol Nesaf
Yn dangos 1-10 o 5,665
Ar y map
Ddim yn gallu dangos y lleoliad
Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder