• Yn newydd ar y safleYn newydd ar y safle

Diweddariadau i'n canllawiau a'n ffurflenni

Rydyn ni wedi diweddaru rhai o'n ffurflenni canllaw a'n ffurflenni hysbysu i'w gwneud nhw'n fwy clir i unrhyw un sy'n eu defnyddio neu'n eu darllen.

Ni fydd angen i ddarparwyr anfon 'copi caled' ar wahân o ddalen lofnodi ar gyfer hysbysiadau a gaiff eu cyflwyno'n electronig.

Yn ogystal â hyn, mae'r geiriad ynglŷn â chamymddwyn ar ran staff bellach yn cynnwys cyfeiriad at Gôd Ymarfer Cyngor Gofal Cymru (Dolan allanol) ac mae dolen wedi'i chynnwys, er gwybodaeth.

Mae cyfeiriadau ein blwch negeseuon e-bost ar gyfer hysbysiadau wedi cael eu cynnwys fel dolen ar gyfer darparwyr, ac rydyn ni wedi ychwanegu rhywfaint o fanylion ynglŷn â sut rydyn ni'n rheoli'r wybodaeth sy'n cael ei derbyn gennym.

Y ffurflenni a'r canllawiau a ddiweddarwyd yw:

  • Rheoliad 27 Canllawiau a Thempled: Asiantaethau Gofal Cartref
  • Rheoliad 28 Canllawiau hysbysu a thempled: Cynllun AFP
  • Rheoliad 38 Canllawiau hysbysu a thempledi: Cartrefi Gofal i Oedolion

Ar y wefan hon

Ffurflenni hysbysu

Os ydych wedi eich cofrestru gyda ni, rhaid i chi roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau neu ddigwyddiadau yn eich gwasanaeth

 
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Ebost Mwy

Mynnwch ein newyddion diweddaraf

Cadw i fyny gyda'r wybodaeth ddiweddaraf drwy ymuno ac ein newyddion diweddaraf

Mynnwch ein newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar Twitter

Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder