• Yn newydd ar y safleYn newydd ar y safle

AGC Ar-lein: Diweddariad

Gwasanaethau sy'n cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal (Cymru) 2016 (Deddf 2016).

Bydd ein gwasanaethau ar-lein ar gyfer y rhai sydd am gofrestru neu ailgofrestru gwasanaeth gofal o dan Ddeddf 2016 ar gael o ddydd Llun 5 Chwefror 2018 ymlaen.

Mae mwy o wybodaeth am ailgofrestru ar gael ar yma.

Ar y wefan hon

Ailgofrestru

Sut i ailgofrestru eich gwasanaeth o dan y newidiadau i'r gyfraith a ddaw yn weithredol yn Ebrill 2018

 
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Ebost Mwy

Mynnwch ein newyddion diweddaraf

Cadw i fyny gyda'r wybodaeth ddiweddaraf drwy ymuno ac ein newyddion diweddaraf

Mynnwch ein newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar Twitter

Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder