Ein hadroddiadau

Ein hadroddiadau cenedlaethol, thematig ac awdurdodau lleol, ystadegau ac adroddiadau arolygu.

Adroddiadau gwasanaethau ac arolygiadau

Gwybodaeth am ein adroddiadau arolygu ar wasanaethau sydd wedi eu cofrestru gyda ni

Darganfod mwy

Ein Adroddiadau blynyddol

Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd

Darganfod mwy
 

Adroddiadau arolygu ac adolygu awdurdodau lleol

Rydyn ni'n arolygu ac yn adolygu gwasanaethau plant ac oedolion llywodraeth lleol ac yn adrodd ar eu heffeithlonrwydd

Darganfod mwy

Adroddiadau cenedlaethol a thematig

Gwybodaeth rhaglen o arolygiadau ac adroddiadau cenedlaethol a thematig o wasanaethau cymdeithasol a gofal

Darganfod mwy
 

Ystadegau

Ystadegau am y gwasanaethau rydym yn eu rheoleiddio a'u harolygu

Darganfod mwy
Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder