Adroddiad blynyddol 2016-2017

Canfyddiadau o adroddiad blynyddol ein Prif Arolygydd.

Mae ein hadroddiad blynyddol yn tanlinellu ein gwaith drwy gydol y flwyddyn.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

 

Lawrlwytho’r adroddiad cyfan

Ar y wefan hon

Ailgofrestru

Sut i ailgofrestru eich gwasanaeth o dan y newidiadau i'r gyfraith a ddaw yn weithredol yn Ebrill 2018

 
Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder