Adroddiadau gwasanaethau ac arolygiadau

Gwybodaeth am ein adroddiadau adolygu ar wasnanaethau wedi eu cofrestu gyda ni.

Rydym yn cyhoeddi’r rhan fwyaf o’r adroddiadau arolygu. Er hynny, ceir rhai adroddiadau nad ydynt ar gael ar y wefan.

Adroddiadau arolygu nad ydym yn eu cyhoeddi

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Gwarchodwyr Plant
  • Cartrefi Plant
  • Canolfannau Preswyl i Deuluoedd

Mae hyn fel arfer er mwyn diogelu preifatrwydd y plant neu’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwnnw. Mae croeso i chi ofyn i’n swyddfeydd rhanbarthol am gael gweld yr adroddiadau.

Ar y wefan hon

Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder