Darparu gwasanaeth gofal

Os ydych yn dymuno cofrestru neu os ydych eisoes wedi eich cofrestru gyda ni, ceir gwybodaeth ac arweiniad yma ynglŷn â 'r hyn y dylech ei wneud.

Rheoliadau a Safonau Gofynnol Cenedlaethol

Yr hyn y mae’n rhaid i ddarparwyr gofal cofrestredig ei wneud yn ôl y gyfraith a hefyd safonau sylfaenol y gofal y dylent eu darparu

Darganfod mwy

Cofrestrwch i ddarparu gwasanaeth

Gwybodaeth a chanllawiau ar sut i gofrestru gyda ni

Darganfod mwy
 

Gwasanaethau sydd eisoes wedi eu cofrestru

Gwybodaeth a chanllawiau i ddarparwyr sydd wedi eu cofrestru â ni

Darganfod mwy

Ein harolygiadau

Pwy y byddwn yn eu harolygu, a pha mor aml

Darganfod mwy
 

Ein dulliau gorfodi

Y camau y byddwn ni’n eu cymryd os nad yw darparwr gofal yn bodloni gofynion ac amodau eu cofrestriad

Darganfod mwy

Cynllun cymeradwyo gwirfoddol

Mwy o wybodaeth am ein cynllun cymeradwyo gwirfoddol ar gyfer gofal plant gartref a sut y gallwch ymgeisio

Darganfod mwy
 
Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder