Ailgofrestru

Gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â sut i wneud cais i ailgofrestru gyda ni.

 • Pa wasanaethau y mae angen iddynt ailgofrestru?

  • Cartrefi gofal
  • Cartrefi plant
  • Gofal cartref
  • Canolfannau preswyl i deuluoedd
  • Gwasanaethau llety diogel

  Bydd angen i'r gwasanaethau hyn hefyd ddynodi unigolion cyfrifol.

  Mae'n rhaid i chi gyflwyno cais i ailgofrestru gan ddefnyddio AGC Ar-lein. (Dolen allanol)

  Ni fyddwn yn gallu penderfynu ar eich cais nes i'r gyfraith ddod i rym ym mis  Ebrill 2018. I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â phryd y gallwch wneud cais i ailgofrestru, ewch i’n tudalen brosesu.

 • Cyn ichi ymgeisio

  Cyn ymgeisio ar-lein, dylech wneud y canlynol:

  Mae’n rhaid bod gan bob unigolyn cyfrifol ac ymgeisydd unigol dystysgrif ddilys gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, a’ch manylion gwasanaeth wedi’u diweddaru pan fo’n berthnasol.

  Yn ystod y broses ar-lein, mae’n rhaid i bob unigolyn cyfrifol gwblhau holiadur ar ei allu i gydymffurfio â’r dyletswyddau a nodir yn y rheoliadau (bydd yn ofynnol i chi lanlwytho hwn gyda’r adran o’r ffurflen gais). 

 • Sut i ymgeisio

  Mae'n rhaid i chi gyflwyno cais i ailgofrestru gan ddefnyddio AGC Ar-lein. (Dolen allanol)

  Os oes gennych gyfrif AGC Ar-lein eisoes

  Bydd gennych gyfrif eisoes os ydych wedi cwblhau’r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth drwy ddefnyddio AGC Ar-lein. Gallwch ddefnyddio’r cyfrif hwn i gyflwyno eich cais.

  Os nad oes gennych gyfrif AGC Ar-lein

  Os nad oes gennych gyfrif AGC Ar-lein, bydd angen i chi greu cyfrif drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin ar AGC Ar-lein.

 

Lawrlwytho dogfennau

Ar y wefan hon

 
 

Lleoedd eraill ar y we

Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder