Codi pryder

Gwybodaeth ynglŷn â’r hyn y dylech ei wneud os oes gennych bryder neu os oes rhywbeth yn mynd o’i le

Rhoi sylwadau am wasanaeth gofal

Sut i godi pryder neu nodi sylwadau canmoliaethus am wasanaeth gofal

Darganfod mwy

Chwythu’r-chwiban

Sut i'n hysbysu am weithredoedd anghyfreithlon neu anghywir yn y gwaith

Darganfod mwy
 

Cwynion am awdurdodau lleol

Sut i wneud cwyn am wasanaeth gofal cymdeithasol a ddarperir gan awdurdod lleol

Darganfod mwy

Cwynion amdanom ni

Sut i wneud cwyn amdanom neu aelod o’n staff

Darganfod mwy
 
Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder