We register, inspect and take action to improve the quality and safety of services in Wales.
Rydym yn cofrestru, arolygu a chymryd camau i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau yng Nghymru.
Cymraeg English